Pedagogičtí pracovníci

 

Nabídka:
- workshopy a semináře pro pedagogy (2 - 6 vyučovacích hodin) 
a) s prvky prožitkové etické výchovy podle R. Olivara (výchovný styl, stupně aj.)
b) metodická práce s Bum bum rourkami (Boomwhackers) - rozvoj hudebních a sociálních dovedností  
c) výtvarné aktivity a nápady pro MŠ, ZŠ, SŠ s důrazem na prohloubení konkrétních dovedností podle cílové skupiny (využití galerijní animace, artefiletiky, netradičních materiálů aj.)