Střední školy


Nabídka:
- workshopy, tvořivé dílny, výtvarné ateliéry
- "Etiketa vážně - nevážně" (inspirace Ladislavem Špačkem)
- "Putovní galerie"projekt s animačními technikami a prvky artefiletiky (tvořivá práce s reprodukcemi velkých malířů nebo děl z určitého uměleckého období) s názvem 
-
"Barevné jamování"Bum bum rourkami (Boomwhackers) - rozvoj hudebních a sociálních dovedností