Kdo je kdo (hů is hů)

Mgr. Helena Naňáková

"Osobní růst  vede přes nepřetržité vzdělávání a reflexi života."

1990 - 1994     Gymnázium Valašské Klobouky

1991 – 1994     Lidová konzervatoř v Ostravě, způsobilost pro sólovou i doprovodnou hru na hudební nástroj varhany
1994 – 2001     Teologická fakulta a Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství VV pro II.stupeň ZŠ, učitelství                                        náboženství a etiky pro střední školy
2006 – 2007     Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové - Kurz etické výchovy (240 hod.)
2007 – 2009     Katedra pedagogiky a psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - způsobilost pro  výkon metodika prevence a                                        specializovaných činností v oblasti  prevence sociálně-patologických jevů (250 h)
2011 - 2013      Akademie alternativa, s. r. o., Olomouc, umělecké terapie se zaměřením na arteterapii  (absolvováno 240 h, neukončeno)
2013 - 2014      Kurz lektorských dovedností a lektorský kurz vedení skupin pěstounů pod vedením PhDr. Vladimíra Jelena a Mgr. Martina                                                Bušiny (100 hod), Centrum pro rodinu a sociální péči Brno) 
2013 - 2014      Kurz Respektovat a být respektován I., II., PhDr. Pavel Kopřiva, Mgr. Taťjana Kopřivová
2014 - 2015      Systematický kurz arteterapie a artefiletiky pod vedením PhDr. Marjánky Štěfančíkové, Ph.D. (250 hod)

Pracovní zkušenosti

1998 - 2011      učitelka na ZŠ, I. i II. stupeň, Zvláštní a praktická škola Smolina, Gymnázium Valašské Klobouky
2001 - 2005      OSVČ, umělecká činnost, kurzy pro veřejnost, hudební doprovod při slavnostech, individuální výuka hry na nástroj, prodej ruční                                      výroby (malba na hedvábí, tvorba přání apod.)
2005 - 2011      školní metodik prevence, lektor a metodik programů primární prevence na škole, učitel VV, HV, NJ, OV, VZ a etiky
2012                  koordinátorka dobrovolníků a lektorka programů pro děti, Centrum pro rodinu a sociální péči Jihlava, Centrum pro rodinu, o. s.  
2012 - dosud     externí výuka, Gymnázium Jihlava (religionistika, náboženství, osobnostní a sociální výchova)
2012 - 2013       extermí výuka, SOŠ sociální Jihlava (seminář aplikované psychologie)
2013 - dosud     externí výuka, SVOŠ sociální Jihlava (filozofie a etika pro sociální práci)
2013 - dosud     lektorka kurzů efektivního rodičovství 
2013 - dosud     lektorka a metodička kurzů zaměřených na osobnostní růst a tvořivost s využitím artefiletiky a etických principů pro děti, rodiče,                                       seniory, dospívající, skupiny tříd aj.
2014 - dosud     lektorka tvořivých dílen, Centrum multikulturního vzdělávání Jihlava

A některé další kurzy...

2012 - lektorský kurz Efektivního Rodičovství, KER (48 hod.) 
2012 - lektorský kurz KLAS pro seniory (60 hod.)
2011 - IV. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování, Zlínský kraj, Zlín
2010 - Managment školní třídy (PhDr. Braun), KPPP Zlín + Vrstevnický program (PhDr. Braun), KPPP Zlín (16 hod.)
2010 - III.krajská konference k primární prevenci sociálně patologických jevů, Zlínský kraj, Zlín2005 - 2008 - Emoční a sociální rozvoj osobnosti                          ve vzdělávacím a výchovném procesu, ENNEA (100 hod. sebezkušenost)
2010 - Výchovné styly a jejich uplatnění ve školní praxi – Mgr. Mikulková, KPPP Zlín
2009 - Etická výchova – prostředek mravního rozvoje žáků - PhDr. Pavel Vacek, Etické fórum ČR, Olomouc
2009 - sebezkušenostní semináře s Mgr. Karlem Hermanem (20 hod.)
2008 - Absolvování kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky, OS ČČK Zlín
2008 - Diskriminace jako negativní jev v životě člověka, Liga lidských práv, Brno
2008 - Rizikové chování dospívajících a jeho prevence – 8. ročník, Praha CEVAP

 

Jaroslav Honěk

- cestovatel, bojovník, milovník, zámečník, hasič, čistič koberců, řidič náklaďáku, fotograf, kameraman, střihač, sběrač, lovec, asistent zubaře, úpravce dialogů, masér, otec a syn
2011 - 2013  Akademie alternativa, s. r. o., Olomouc; Obor: umělecké terapie - studium a sebezkušenost (absolvováno 240 hod.)

Od roku 1997 po návštěvě Izraele je hostitelem záhadné choroby, která mu dala na dlouhé roky možnost přemýšlet o příčinách a důsledcích lidského chování. Teprve v posledních letech si uvědomil, že nemoc k člověku přichází mj. i proto, že dělá něco špatně, sešel z cesty, neplní roli, která mu byla darována životem.

Je tedy průkopníkem a propagátorem Terapie životem.

K tomu mu pomáhej Pán Bůh.
 
Kurzy a semináře: PhDr. J. Prekopová (2011), PhDr. P. Kopřiva a Mgr. T. Kopřivová - R+R, I. i II. díl (2013)

  

Agrese je OK - Seminář LOM, 9/2014