Mateřské školy
 

Cíle: 
- rozvoj dramatické, literární, hudební i výtvarné tvořivosti, osvojení dovedností práce s různým materiálem v jednotlivých oblastech, prohloubení sociálních dovedností, vzájemných zdravých vztahů mezi dětmi, pozitivního vztahu k umění aj. 

Nabídka: 
- interaktivní programy nespecifické primární prevence s výchovným a vzdělávacím aspektem (podpora sociálních dovedností, rozvoj tvořivosti aj.)
a) tvořivé dílny v prostorách školky (45 - 60 min.)
b) výtvarné ateliéry v prostorách školky nebo v přírodě (45 - 60 min.)

__________________________________________________________________________________________________________________

Puto za duhou

Interaktivní program pro MŠ se zaměřením na rozvoj tvořivosti, hudebních a výtvarných dovedností. Program posiluje zdravé vztahy mezi dětmi, rozvíjí základní sociální dovednosti (prosba, poděkování a omluva) a práci s tělem. Dále děti učí pojmenovávat základní emoce, odbourávat agresivitu a napomáhá jejich koncentraci.

 
Vycházíme z principu prožitkové etické výchovy, využíváme prvky artefiletiky, muzikofiletiky a dramatické výchovy.
 
Používáme práci s příběhem, s barvami a netradičními nástroji „Bum Bum Rourky“. Děti jsou aktivně vtaženy do programu – mohou hrát, malovat, cvičit, zpívat. Používají zapůjčená barevná trička, aby se neušpinily, program dotváří kulisy.
 
Případné dotazy rádi odpoví lektoři - použijte prosím kontaktní formulář.
 
Cena: 50,- Kč/dítě (dle počtu dětí a tříd)
 
 
Ke stažení:

Výtvarné programy