Základní školy


Cíle:
- rozvoj dramatické, literární, hudební i výtvarné tvořivosti, osvojení dovedností práce s různým materiálem v jednotlivých oblastech, prohloubení sociálních dovedností, vzájemných zdravých vztahů mezi dětmi, pozitivního vztahu k umění aj. 
 
Nabídka:
- interaktivní programy nespecifické primární prevence s výchovným a vzdělávacím aspektem (důraz na posílení zdravých vztahů ve škole, prohloubení sociálních dovedností, rozvoj tvořivosti v různých oblastech aj.)
a) tvořivé dílny v prostorách školy (45 - 90 min.) - využití Bum bum rourek + grafických technik 
b) výtvarné ateliéry v prostorách školy nebo v přírodě (45 - 90 min.) - projekt "Já, velký mistr..." + " Výlet do renesence, baroka atd." - putovní galerie s animačními technikami a prvky artefiletiky (tvořivá práce s reprodukcemi velkých malířů nebo děl z určitého uměleckého období)
c) "Etiketa vážně - nevážně" (inspirace Ladislavem Špačkem)
 
Předvánoční program pro 1. stupeň ZŠ.

Plakát v tiskové kvalitě naleznete v sekci Ke stažení.